Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Proposta d'aprovació acta de la sessió anterior.
Assabentat Decrets de l'Alcaldia.
Proposta d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per l'any 2021 (RRH/2021/20).
Proposta d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal municipal 2021 (RRH/2021/51).
Proposta d'aprovació del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible PAESC Bigues i Riells.
Proposta d'aprovació de les actes d'avinença mutu acord i pagament i ocupació definitiva de l'expedient d'expropiació de béns i drets afectats pel "Projecte constructiu de les obres de Millora de la Intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483 TM de Bigues i Riells. Cessió i posada a disposició de la Diputació de Barcelona de la finca identificada amb el número 1 de la relació de béns i drets a expropiar.
Proposta d'aprovació Festes Locals per l'any 2022. (SCR/2021/167).
Proposta d'aprovació de nomenament del càrrec de Jutge de Pau titular. (SCR/2021/103)
Proposta d'aprovació de la Moció presentada pel grup municipal d'AGBIR sobre "Sol·licitar a la Generalitat el procediment a seguir per la segregació de Riells del Fai" - (SCR/2021/181).
Proposta d'aprovació de la "Moció per la implantació del sistema de recollida porta a porta", presentada pel grup municipal d'AGBIR.
Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Bigues i Riells a la Setmana Europea de la Mobilitat 2021 . (MOB/2021/6).
Mocions d'urgència.
Precs i pregunte
<