Plens ordinària dimecres 21 de febrer de 2018

Durada: 01:38:55
Inici Inici
  00:00:00 2 Intervencions
A.1 Aprov. Acta Ple 13 Extra. i Urgent 22-11-2017
  00:04:49 1 Intervenció
A.2 Expedient 417/2018. Presa de Possessió de la Regidora d'AraMoià Gemma Bisbal Otero
  00:07:39 4 Intervencions
A.9 Expedient 321/2018 Aprov. inicial reglament enregistrament i difusió audiovisual i assistència remota sessions òrgans col·legiats
  00:10:40 6 Intervencions
A.4 Expedient 2161/2017. Aprovació Inicial de l'Ordenança de Civisme.
  00:14:54 10 Intervencions
A.3 Expedient 667/2016. Assab. Inform. Moros. i Periode Mig Pagam. Ajun. i Museu 4r trimestre 2017
  00:14:54 5 Intervencions
A.5 Expedient 1318/2014. Impos. SECE Pena 65.000 Euros demora Prestació 4 Contracte de Subministrament de Tecnologia per a la Millora Energètica i Servei Integral de l'Enllumenat Pùblic
  00:31:48 4 Intervencions
A.6 A.6
  00:31:51 8 Intervencions
A.7 Expedient 431/2018. Incoa. exped. canvi modal. gestió Servei Recollida Residus
  00:39:30 6 Intervencions
A.8 Expedient 154/2018. Aprov. inicial creació Assoc. Admin. Cooper. PAU 1 PERI Montvi i Estatus Reguladors
  00:52:53 4 Intervencions
C) C)
  01:03:57 29 Intervencions
B) Activitat de control
  01:03:57 9 Intervencions
A.10 A.10
  01:10:35 5 Intervencions
- --------------
  01:38:41 Sense intervencions
Fi Fi
  01:38:57 Sense intervencions