Plens ordinària dimecres 18 d'abril de 2018

Durada: 01:39:14
Inicio de la sesion Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de les Actes dels Plens Ordinaris de 24 de gener, 21 de febrer i 28 de març de 2018
  00:00:19 Sense intervencions
2 Expedient 1541/2017. Aprovació definitiva dissolució Organisme Autònom Museu
  00:01:14 16 Intervencions
3 Expedient 1835/2017. Aprovació definitiva Pressupost, Plantilla i Catàleg 2018
  00:22:03 11 Intervencions
4 Expedient 826/2018. Aprovació Festes Locasl 2019
  00:44:07 4 Intervencions
5 Expedient 781/2018. Reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:45:09 7 Intervencions
6 Expedient 773/2018. Modificació de Crèdits 1/2018
  00:47:44 10 Intervencions
7 Expedient 483/2017. Aprovació inicial de la Nova Ordenança d'Aigues Residuals
  01:06:54 4 Intervencions
ex Extraordinari
  01:13:49 37 Intervencions
Fin de la sesion Fi
  01:39:16 Sense intervencions