Plens ordinària dimecres 16 de maig de 2018

Durada: 00:37:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesion Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'Acta del Ple de 18 d'abril de 2018
  00:00:11 2 Intervencions
2 Expedient 301/2018. Tancament i Liquidació del Pressupost
  00:03:06 5 Intervencions
3 Expedient 667/2016. MOROSITAT I PMP
  00:07:27 4 Intervencions
4 Expedient 973/2018. Aprovació Inicial de la Modificació de les Ordenances Fiscals 21 i 29
  00:10:37 25 Intervencions
5 Expedient 773/2018. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 4-2018
  00:26:18 4 Intervencions
6 6
  00:33:13 6 Intervencions
7 Expedient 2146/2017. Adjudicació del Contracte de redacc. del projecte, construcc. i explot. de la Nova Edar
  00:42:30 5 Intervencions
8 Expedient 569/2018. Aprovació Inicial de l'Agrupació del Lloc de Treball d'Intervenció amb el CCM per al Sosteniment en Comú
  00:49:46 7 Intervencions
9 Expedient 431/2018. Aprovació de la Internalitzacio del Servei de Residus
  00:58:22 6 Intervencions
10 Expedient 992/2018. Presa Coneixement Renúncia de la Regidora Rosalia Membrive i Serra del Grup Polític Municipal del PDeCAT
  01:05:27 23 Intervencions
Fin de la sesion Fi
  01:27:39 Sense intervencions