Plens ordinària dimecres 19 de setembre de 2018

Durada: 02:42:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:03:35 1 Intervenció
2 Expedient 1653/2018. Creació Comissió Redactora Ordenança Circulació
  00:05:23 7 Intervencions
3 3
  00:13:23 5 Intervencions
4 Expedient 1524/2018. Reconeixement de compatibilitat al Guia-Monitor de les Coves del Toll, Sergi Torné i Viudas.
  00:16:33 3 Intervencions
5 Expedient 1633/2018. Reconeixement de compatibilitat a l'Enginyer Municipal senyor Maurici Bosch i Serramalera
  00:17:51 2 Intervencions
6 Expedient 154/2018. Aprovació definitiva de la Creació de l'Associació Administrativa de Cooperació del Polígon d'Actuació Urbanística A-1 del PERI de Montvi de Baix i dels Estatuts pels quals es regirà
  00:18:44 6 Intervencions
7 Expedient 1642/2018. Creació Comissió Redactora Reglament Cementiri Municipal
  00:25:49 5 Intervencions
8 Expedient 1573/2018. Creació Comissió Redactora Reglament Servei Subministrament d'Aigua
  00:28:22 3 Intervencions
9 Expedient 1533/2018. Aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu Municipal
  00:30:12 3 Intervencions
10 Expedient 1168/2018. Aprovació definitiva de l'Emblema Municipal
  00:31:44 5 Intervencions
11 Expedient 773/2018. Modificació de Crèdits 9/2018
  00:34:47 13 Intervencions
12 Expedient 1764/2018. Adhesió a la Xarxa d'Escoles Municipals de Música i Arts
  00:54:37 4 Intervencions
13 Expedient 431/2018. Urgència. Presa en consid. Memòries, Projecte Establiment i Projecte Reglament Transformació Modalitat Gestió Servei Residus
  00:56:19 3 Intervencions
14 Expedient 1810/2018. Urgència. Aprovació increments retributius extraordinaris LGPE 2018
  01:05:44 9 Intervencions
15 Expedient 829/2018. Urgència. Resolució EPLU pas il.legal Carrer del Toll, 9
  01:19:09 2 Intervencions
16 Expedient 866/2017. Urgència. Aprovació del Comte General 2017
  01:20:08 5 Intervencions
17 DONAR COMPTE DE LA MOROSITAT I PMP DEL SEGON TRIMESTRE DE 2018
  01:30:31 4 Intervencions
18 DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2018
  01:33:50 38 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:42:37 Sense intervencions