Plens ordinària dimecres 21 de novembre de 2018

Durada: 02:17:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de les Actes de la Sessió Ordinària de 17-10-2018 i Extraordinària i Urgent de 14-11-2018
  00:00:26 1 Intervenció
2 Expedient 667/2016. MOROSITAT I PMP 3r TRIMESTRE 2018
  00:01:31 2 Intervencions
3 Expedient 301/2018. Donar compte estat d'execució del pressupost tercer trimestre 2018
  00:04:09 1 Intervenció
4 Expedient 773/2018. . Expedient 773/2018. Aprov. Inicial ordin. Modif. Crèdits 12/2018
  00:05:16 20 Intervencions
5 Expedient 1856/2018. Aprovació Inicial Projecte de Rectificació de Deficiències, Actualització i Revisió del Projecte d'Urbanització del PAU A-1 del PERI de Montvi de Baix.
  00:32:09 20 Intervencions
6 Expedient 2079/2018. Delegació en l'Alcalde de les competències del Ple en matèria de sancions urbanístiques per la comissió d'infraccions de caràcter molt greu
  01:57:24 4 Intervencions
7 Expedient 829/2018. Estimació parcial Recurs PDeCAT Vs mesures restauració
  02:05:20 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:17:15 Sense intervencions