Plens ordinària dimecres 19 de desembre de 2018

Durada: 00:01:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:01:29 2 Intervencions
2 Expedient 887/2018 .Resposta a les al·legacions i aprovació definitiva del Pla Director de Clavegueram de Moià
  00:04:36 4 Intervencions
3 Expedient 431/2018. Aprovació definitiva del Projecte de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida de Residus, juntament amb l'Estudi Econòmic, la Memòria Justificativa i el Reglament del Servei
  00:09:06 5 Intervencions
5 Expedient 2167/2018. Renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut del Jutjat de Pau de Moià
  00:20:03 8 Intervencions
4 Expedient 744/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Moià per regular l'assistència tècnica informàtica
  00:20:03 Sense intervencions
6 Expedient 2392/2018. Aprovació del nou Logotip de Moià
  00:25:56 15 Intervencions
7 Expedient 1893/2018. Aprovació Definitiva de les Ordenances Fiscals per al 2019
  00:30:40 5 Intervencions
8 Expedient 2412/2018. Adhesió al Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL)
  00:34:48 16 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:00:25 Sense intervencions