Plens ordinària dimecres 20 de febrer de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:01:32 3 Intervencions
2 DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L'INFORME DE MOROSITAT I DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018
  00:03:16 3 Intervencions
3 Expedient 259/2019. Aprovació de l'Avanç del Pla Especial del Circuit Verd
  00:05:46 4 Intervencions
4 Expedient 249/2019. Delegació de la recaptació en executiva de les multes coercitives a la Diputació de Barcelona a través del seu Organisme de Gestió Tributària
  00:12:31 8 Intervencions
5 Expedient 255/2019. Adhesió Aliança Educació 360
  00:12:31 5 Intervencions
6 Expedient 2288/2018.Reconeixement de compatibilitat de l'Oficial Polivalent de la Brigada Albert Casas Crusat
  00:20:48 3 Intervencions
7 Expedient 2167/2018. Nomenament Jutge de Pau
  00:22:09 45 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:49:16 Sense intervencions