Plens ordinària dimecres 22 de maig de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de les actes de les sessions de dates 17/04/2019 i 29/04/2019
  00:00:05 1 Intervenció
2 Proposta donar compte al ple informes morositat i PMP 1T-2019
  00:00:34 2 Intervencions
3 Donar compte dels decrets d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2018 de l'Ajuntament i del Museu Municipal,així com els criteris pel calcul de la provisió d'insolvències
  00:01:57 4 Intervencions
4 Proposta donar compte al ple informe seguiment pla d'ajust primer trimestre 2019
  00:04:43 4 Intervencions
5 Donar compte al ple l'estat d'execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2019
  00:06:13 2 Intervencions
6 Donar compte dels Decrets d'alcaldia del núm. 275/2019 al núm 391/2019
  00:07:17 12 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:14:26 Sense intervencions