Sessió plenària ordinària dimecres 24 de juliol de 2019

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
07/10/2021
1623
2074
ajutament
ava
emisio en directe
En directa
mobilitat
museu
pla

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió del 10 de juliol del 2019
Modificació de crèdits 9/2019
Expedient 1027/2019. Proposta d'assignació de drets econòmics de l'alcalde i els regidors per al mandat 2019-2023
Expedient 625/2019. Proposta d'aprovació de la desestimació de les al·legacions al projecte d'obres municipals ordinàries de la Nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Moià i aprovació definitiva del projecte
Expedient 511/2019. Proposta d'aprovació de les xifres de població
Expedient 1361/2019. Proposta d'aprovació de les festes locals 2020
Modificació de crèdits 10/2019
Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, del 392/2019 al 567/2019