Plens ordinària dimecres 24 de juliol de 2019

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió del 10 de juliol del 2019
Modificació de crèdits 9/2019
Expedient 1027/2019. Proposta d'assignació de drets econòmics de l'alcalde i els regidors per al mandat 2019-2023
Expedient 625/2019. Proposta d'aprovació de la desestimació de les al·legacions al projecte d'obres municipals ordinàries de la Nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Moià i aprovació definitiva del projecte
Expedient 511/2019. Proposta d'aprovació de les xifres de població
Expedient 1361/2019. Proposta d'aprovació de les festes locals 2020
Modificació de crèdits 10/2019
Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, del 392/2019 al 567/2019