Plens ordinària divendres 25 d'octubre de 2019

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
07/10/2021
1623
2074
ajutament
ava
emisio en directe
En directa
mobilitat
museu
pla
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió de 18 de setembre de 2019
  00:00:11 1 Intervenció
2 Expedient 1834/2019. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits 14/2019ç
  00:02:30 8 Intervencions
3 Expedient 1835/2019. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits 15/2019
  00:16:50 11 Intervencions
4 Expedient 431/2018. Proposta de modificació de la composició de la Comissió d'Estudi del Projecte de Canvi de Modalitat de Gestió del Servei de Residus
  00:28:05 3 Intervencions
5 Expedient 1901/2019. Proposta de creació de la Comissió de seguiment del POUM
  00:28:05 3 Intervencions
6 Expedient 1027/2019. Proposta de modificació de l'acord de nomenament de representants de l'ajuntament a òrgans col·legiats
  00:34:34 3 Intervencions
7 Expedient 1888/2019.Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020, números 2,3,5, 19,20.
  00:36:09 7 Intervencions
8 Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de la utilització privativa d'equipaments municipals i preus públics per a l'any 2020
  00:36:09 13 Intervencions
9 Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles per a l'any 2020,
  01:02:17 5 Intervencions
10 Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de clavegueram per a l'any 2020,
  01:02:17 5 Intervencions
11 Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de subministrament d'aigua per a l'any 2020
  01:25:23 3 Intervencions
12 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del 680 al 774 del 2019
  01:32:27 3 Intervencions
13 Donar compte de les Juntes de govern de 04/09/2019, 18/09/2019 i 02/10/2019
  01:34:47 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:59:11 Sense intervencions