Plens ordinària dimecres 18 de desembre de 2019

Durada: 00:49:27
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
07/10/2021
1623
2074
ajutament
ava
emisio en directe
En directa
mobilitat
museu
pla
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de les actes del les sessions ordinàries del ple de 23 d'octubre del 2019 i de 20 de novembre del 2019
  00:00:09 2 Intervencions
2 Expedient 289/2019. Imposició i ordenació provisional de contribucions especials al Carrer Lateral dels Bombers
  00:02:11 3 Intervencions
3 Expedient 2315/2019. Aprovació del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia
  00:09:46 11 Intervencions
4 Expedient 2373/2019. Nomenament de la regidora Senyora Laia Bonells i Oliver com a representant de l'Ajuntament al Consell de Participació de Centre de la Residència Hospital Vila de Moià
  00:15:08 5 Intervencions
5 Expedient 1655/2019. Calendari de sessions d'òrgans col·legiats per l'any 2020
  00:17:32 3 Intervencions
6 Expedient 2369/2019. Modificació de crèdit 19/2019
  00:20:22 5 Intervencions
7 Dació de compte de les Actes de la Junta de Govern Local de 13/11/2019 i 27/11/2019
  00:22:56 1 Intervenció
8 Dació de compte dels decrets d'alcaldia del Decret 865/2019 de data 14 de novembre de 2019 al decret 1002/2019 de data 13 de desembre de 2019
  00:23:51 19 Intervencions
9 Dació de compte del Decret d'Alcaldia de modificicació de l'hora de la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
  00:36:35 2 Intervencions
10 Precs i preguntes dels Grups Municipals
  00:37:33 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:49:27 Sense intervencions