Sessió plenària ordinària dimecres 30 de maig de 2018

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inici Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des del dia 31 de gener de 2018 al 27 de febrer de 2018 (SEC/2018/20)
  00:00:44 Sense intervencions
2 Donar compte de les Juntes de Govern del mes d'abril (SEC/2018/)
  00:01:20 Sense intervencions
3 Aprovació de les bases generals per a la concessió de premis com a resultat de concursos, exposicions i participació en actes festius, lúdics i esportius del municipi (REG/2018/6)
  00:10:20 1 Intervenció
4 Aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica per a la desafecció al domini públic de la part de la finca coneguda com a 'Can Xic de la Font' per la qual discorre el camí del mateix nom i cessió d'una superficie equivalent en substitució del camí desafectat (URB/2018/48)
  00:13:10 Sense intervencions
5 Aprovació moció en suport al professorat del IES Palau de sant Andreu de la Barca (AOG/2018/32)
  00:14:51 5 Intervencions
B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:32:43 Sense intervencions
C) PRECS I PREGUNTES
  00:33:03 14 Intervencions
Fi Fi
  00:44:47 Sense intervencions