Sessió plenària ordinària dimecres 30 de gener de 2019

Durada: 01:18:40
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) PART RESOLUTIVA
  00:01:14 Sense intervencions
Donar compte Juntes de Govern Local del mes de novembre i desembre de 2018( SEC/2018/6)
  00:01:27 5 Intervencions
B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:08:30 Sense intervencions
C) PRECS I PREGUNTES
  00:15:53 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:18:41 Sense intervencions