Sessió plenària Extraordinària dijous 11 de juliol de 2019

Durada: 00:31:42
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Presa de possessió regidors
  00:01:36 6 Intervencions
2 Periodicitat sessions del Ple
  00:05:41 Sense intervencions
3 Creació i Constitució de la Comissió Informativa de Ple
  00:06:38 Sense intervencions
4 Creació i Constitució de l'equip d'Alcaldia
  00:08:43 Sense intervencions
5 Nomenament representants
  00:10:03 3 Intervencions
6 Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local
  00:15:03 Sense intervencions
7 Periodicitat sessions Junta de Govern Local
  00:16:00 1 Intervenció
8 Dedicació i indemnitzacions per assistència a Regidors i dedicació Alcalde
  00:16:53 1 Intervenció
9 Creació grups municipals
  00:19:55 Sense intervencions
10 Nomenament dels i les membres de la Comissió de Comptes
  00:21:59 2 Intervencions
11 Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de Tinents/es d'alcalde/essa
  00:24:02 1 Intervenció
12 Donar compte del Decret de l'Alcaldia de la creació de les diferents àrees municipals, nomenament de responsables, establiment de les diferents matèries integrades en cada àrea i delegacions
  00:24:43 Sense intervencions
13 Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació a la Junta de Govern Local
  00:27:13 Sense intervencions
14 Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament dels/les membres de la Junta de Govern Local
  00:29:13 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  00:31:42 Sense intervencions