Sessió plenària ordinària dijous 25 de juliol de 2019

Durada: 00:19:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
Inici Inici
  00:00:40 1 Intervenció
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:42 Sense intervencions
2 Ratificació de Decret de l'Alcaldia per a nomenar Tresorer Municipal amb acumulació de la funció de Secretaria
  00:00:43 2 Intervencions
3 Modificació de la Ordenança fiscal número 1 d'Impost sobre Béns Immobles
  00:02:38 4 Intervencions
4 Designació Festes Locals de Tona, any 2020
  00:06:09 2 Intervencions
5 Increment retributiu del personal en l'exercici 2019
  00:07:02 4 Intervencions
6 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:09:18 Sense intervencions
7 Donar compte del Decret de l'Alcaldia, de data 2 de maig de 2019, de la contractaci¢ per urgència d'una Tècnica de Desenvolupament Local
  00:09:18 2 Intervencions
8 Donar compte de la modificació del Decret d'Alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local
  00:10:52 1 Intervenció
9 Donar compte de l'informe del per¡ode mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre 2019
  00:12:43 Sense intervencions
10 Donar compte de l'informe de compliment de la Llei de Morositat 15/2010 corresponent al primer trimestre 2019
  00:13:07 Sense intervencions
11 Donar compte de l'informe sobre l'execució del pressupost al 1r trimestre 2019
  00:13:58 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia des del dia 1 d'abril de 2019 al 30 de juny de 2019
  00:15:08 Sense intervencions
13 C) PRECS I PREGUNTES
  00:15:39 6 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:19:56 Sense intervencions