Sessió plenària ordinària dijous 19 de desembre de 2019

Durada: 01:12:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
2 Aprovació esborranys de les actes de les sessions del mes d'octubre
  00:06:23 Sense intervencions
3 Ratificació de Decret d'Alcaldia de nomenament de la Regidora d'Urbanisme i mobilitat com a representant davant l'AMTU
  00:06:40 1 Intervenció
4 Aprovar l'adhesió íntegra de l'Ajuntament de Tona al conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anomenat "Conveni de col·laboració AEAT_FEMP" en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals
  00:07:29 2 Intervencions
5 Aprovació de la Política d'identificació i signatura electrònica
  00:08:27 Sense intervencions
6 Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball, pel que respecta a la inclusió d'una fitxa del lloc de treball de Tresorer/ra
  00:09:28 Sense intervencions
7 Aprovació text refós dels Estatuts de la Fundació Osona Formació i Desenvolupament
  00:10:46 1 Intervenció
8 Moció per un consum estratègic nacional
  00:11:30 5 Intervencions
9 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:30:26 Sense intervencions
10 Donar compte al ple del resultat de l'execució 3r trimestre
  00:30:29 2 Intervencions
11 Donar compte al ple en compliment de la Llei de Morositat 15/2010 corresponent al 3r trimestre de l'exercici 2019
  00:33:34 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple del període mig de pagament a proveïdors, corresponent al 3r trimestre de 2019
  00:34:49 Sense intervencions
13 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 15 d'octubre de 2019 al 14 de novembre de 2019
  00:35:06 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 15 de novembre de 2019 al 8 de desembre de 2019
  00:35:21 Sense intervencions
15 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes d'octubre
  00:35:28 Sense intervencions
16 C) PRECS I PREGUNTES
  00:35:40 16 Intervencions
17 Aprovació de la urgència d'uns punts no inclosos a l'ordre del dia
  01:05:44 1 Intervenció
18 Moció contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Molt Honorable President de la Generalitat Quim Torra
  01:06:01 1 Intervenció
19 Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de preses polítiques
  01:08:48 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:12:07 Sense intervencions