Sessió plenària ordinària dijous 27 de febrer de 2020

Durada: 02:46:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
IMMACULADA SELVA SELVA
mel
octubre
reina mel
SELVA
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
2 Aprovació esborrany de les actes de la sessió del Ple del dia 30 de gener de 2020 i la sessió extraordinària del ple del dia 6 de febrer de 2020
  00:06:46 Sense intervencions
3 Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals de l'IBI, ICiO I IVTM
  00:07:24 2 Intervencions
4 Moció en suport a la vaga feminista del 8 de març a Catalunya, Dia Internacional de les Dones
  00:10:36 1 Intervenció
5 Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona
  00:16:10 1 Intervenció
6 Moció per fer front a la despoblació, l'envelliment i la manca d'oportunitats en el medi rural
  00:21:02 Sense intervencions
7 Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la Unesco
  00:27:26 2 Intervencions
8 Aprovació del Pressupost 2020
  00:30:44 25 Intervencions
10 Donar compte al Ple en compliment de la Llei de Morositat 15/2010 corresponent al 4r trimestre de l'exercici 2019
  02:40:21 1 Intervenció
11 Donar compte al Ple del període mig de pagament a proveïdors, corresponent al 4r trimestre de 2019
  02:41:02 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple del resultat de l'execució 4r trimestre
  02:41:14 Sense intervencions
13 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 21 de gener de 2020 al 16 de febrer de 2020
  02:41:54 Sense intervencions
14 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de gener de 2020
  02:42:04 Sense intervencions
15 C) PRECS I PREGUNTES
  02:42:10 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:46:34 Sense intervencions