Sessió plenària ordinària dijous 25 de juny de 2020

Durada: 02:07:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:07 Sense intervencions
2 Presa de possessió regidor de JxT, Marc Vidal Casanovas
  00:00:16 Sense intervencions
3 Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del ple del dia 4 de juny de 2020
  00:02:46 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tona
  00:07:54 Sense intervencions
5 Aprovació inicial del conveni urbanístic a subscriure amb la mercantil GESDIP, SAU per a la modificació de POUM
  00:15:49 Sense intervencions
6 Aprovació de les bases que han de regir la concessió de subvencions directes a empreses, professionals i autònoms afectats per la crisi del COVID-19
  00:37:59 Sense intervencions
7 Aprovació de la Modificació de Crèdit 06/2020
  00:48:14 Sense intervencions
8 Proposta d'acord per al nomenament de persona idònia substituta per al Registre Civil
  01:05:03 Sense intervencions
9 Aprovació de l'adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI
  01:06:51 Sense intervencions
10 Moció en defensa de l'espai públic
  01:15:52 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 26 de maig de 2020 al 15 de juny de 2020
  01:44:30 Sense intervencions
13 C) PRECS I PREGUNTES
  01:44:55 Sense intervencions