Sessió plenària ordinària dijous 30 de juliol de 2020

Durada: 01:54:25
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
2 Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del ple del dia 25 de juny de 2020
  00:00:26 Sense intervencions
3 Aprovació del Compte General del Pressupost exercici 2018
  00:01:12 1 Intervenció
4 Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
  00:02:02 2 Intervencions
5 Aprovació del projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras
  00:03:00 11 Intervencions
6 Moció per a la suficiència financera dels Ens Locals
  00:24:03 1 Intervenció
7 Moció conjunta de les Àrees bàsiques de Serveis Socials de la Comarca d'Osona per sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'accés a la tramitació de l'ingrés mínim vital
  00:28:05 1 Intervenció
8 Acceptació renúncia voluntària de la regidora Marta Muntadas Sabata
  00:32:50 9 Intervencions
9 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:42:09 Sense intervencions
10 Donar compte del Llibret Informatiu escola bressol curs 2020-2021
  00:42:09 1 Intervenció
11 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de març de 2020
  00:42:35 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 16 de juny de 2020 al 19 de juliol de 2020
  00:42:45 Sense intervencions
13 C) PRECS I PREGUNTES
  00:42:57 22 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:54:25 Sense intervencions