Sessió plenària ordinària dijous 26 de novembre de 2020

Durada: 02:43:50
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:15 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 29 d'octubre de 2020
  00:00:23 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:00:45 Sense intervencions
4 Atorgament del Premi Mil·liari 2020
  00:09:10 Sense intervencions
5 Atorgament del Premi Noi de Tona 2020
  00:42:52 Sense intervencions
6 Ratificació de Decret d'Alcaldia de data 19 de novembre, Modificació de les bases reguladores dels Pressupostos Participatius de Tona 2020
  01:00:30 Sense intervencions
7 Ratificació Decret de l'Alcaldia de reclamació de desperfectes referents a les obres dels projectes executius de pacificació de la cruïlla BV-5303 amb el carrer Torras i Bages i amb la Plaça de l'Hostal
  01:02:03 Sense intervencions
8 Aprovació del Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023
  01:03:34 Sense intervencions
9 Aprovació de la concessió de subvencions directes a empreses, professionals i autònoms afectats per la crisi del COVID-19
  01:18:14 Sense intervencions
10 Adhesió de l'Ajuntament de Tona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona
  01:27:44 Sense intervencions
11 Moció de suport a l'exregidor Jordi Pesarrodona i a tots els altres represaliats
  01:34:23 Sense intervencions
12 Moció de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "bé essencial"
  01:37:58 Sense intervencions
13 Moció de suport al poble sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental
  01:41:40 Sense intervencions
14 Manifest 25N 2020, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
  01:49:56 Sense intervencions
15 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  01:58:14 Sense intervencions
16 Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 08/2020
  01:58:17 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 17 d'octubre de 2020 al 16 de novembre de 2020
  01:58:34 Sense intervencions
18 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes d'octubre de 2020
  01:58:43 Sense intervencions
19 Aprovació de la urgència d'uns punts no inclosos a l'ordre del dia
  02:00:01 Sense intervencions
20 Aprovació de la modificació de crèdit 09/2020
  02:00:19 Sense intervencions
21 Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al pagament de la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus comercials a les activitats econòmiques de Tona com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19
  02:12:00 Sense intervencions
22 C) PRECS I PREGUNTES
  02:19:17 Sense intervencions