Sessió plenària Extraordinària i urgent dimecres 20 de gener de 2021

Durada: 00:08:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 Ratificació de la urgència de la sessió del Ple
  00:00:09 Sense intervencions
2 Sorteig dels membres de les meses electorals, eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021
  00:01:40 Sense intervencions