Sessió plenària ordinària dijous 28 de gener de 2021

Durada: 00:49:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 30 de desembre de 2020
  00:00:38 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:00:58 Sense intervencions
4 Aprovació de l'encàrrec de la gestió dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d'igualtat, immigració, joventut i habitatge i aprovació del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i l'Ajuntament de Tona en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d'igualtat, immigració, joventut i habitatge
  00:02:24 Sense intervencions
5 Aprovació de l'annex del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Tona per al finançament i execució de les actuacions del projecte " Osona: Paisatge, Tradició i Cultura" projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
  00:05:44 Sense intervencions
7 Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 14/2020
  00:07:26 Sense intervencions
8 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 18 de desembre de 2020 al 17 de gener de 2021
  00:09:17 Sense intervencions
9 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de desembre de 2020
  00:09:30 Sense intervencions
10 C) PRECS I PREGUNTES
  00:09:40 Sense intervencions