Sessió plenària ordinària dijous 25 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
1 Lectura Manifest Educació en el LLeure, Esplai Güitxi Güitxi
  00:02:08 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:08:12 Sense intervencions
8 Moció "Llibertat d'Expressió, Llibertat Pablo Hasel"
  00:32:43 Sense intervencions
9 Suport al manifest - argumentari 8M 2021, Juntes, Diverses i Rebels som Imparables! Sempre Feministes!
  00:41:11 Sense intervencions
11 Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 01/2021
  00:45:31 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple de la corporació de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Tona corresponent al segon i tercer trimestre de 2020
  00:46:12 Sense intervencions
13 Donar compte al Ple de la Corporació de l'informe de Morositat i del Període mig de pagament de l'Ajuntament de Tona, corresponent al segon, tercer i quart trimestre 2020
  00:47:45 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 18 de gener de 2021 al 11 de febrer de 2021
  00:48:10 Sense intervencions
15 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de gener de 2021
  00:48:21 Sense intervencions
16 C) PRECS I PREGUNTES
  00:48:28 Sense intervencions