Sessió plenària ordinària dijous 29 d'abril de 2021

Durada: 01:29:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:05 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 25 de març de 2021
  00:00:13 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:00:37 Sense intervencions
4 Aprovació de la modificació de crèdit 05/2021
  00:03:36 Sense intervencions
5 Aprovació de l'adequació dels Estatuts de la Fundació Osona Formació i Desenvolupament a les lleis 4/2008, de 24 d'abril i 7/2012, de 15 de juny y Aprovació el text refós dels Estatuts de la Fundació Osona Formació i Desenvolupament
  00:59:32 Sense intervencions
6 Adhesió a la campanya #BALLEMLLIURESISENSEPOR
  01:01:56 Sense intervencions
7 Moció per demanar a les entitats bancàries uns serveis més adequats a les persones usuàries, en especial, a la gent gran
  01:14:38 Sense intervencions
9 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 15 de març de 2021 al 18 d'abril de 2021
  01:19:17 Sense intervencions
10 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de març de 2021
  01:19:29 Sense intervencions
11 C) PRECS I PREGUNTES
  01:19:38 Sense intervencions