Sessió plenària ordinària dijous 29 de juliol de 2021

Durada: 00:26:01
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:17 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 8 de juliol de 2021
  00:01:13 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:01:35 Sense intervencions
4 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2021
  00:03:14 Sense intervencions
5 Designació de les festes locals de Tona, any 2022
  00:04:45 Sense intervencions
6 Acord de subcontractació parcial del contracte
  00:05:37 Sense intervencions
7 Concessió de la llicència d'obres núm. 156/2021
  00:09:51 Sense intervencions
9 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 10/2021
  00:10:54 Sense intervencions
10 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia d'aprovació de l'extinció d'un contracte de treball
  00:12:32 Sense intervencions
11 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 18 de juny de 2021 al 18 de juliol de 2021
  00:13:48 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de juny de 2021
  00:13:58 Sense intervencions
13 C) PRECS I PREGUNTES
  00:14:10 Sense intervencions