Sessió plenària Extraordinària i urgent dimecres 11 d'agost de 2021

Durada: 00:48:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Ratificació de la urgència del Ple extraordinari urgent
  00:00:00 Sense intervencions
2 Resolució de les al·legacions presentades pel grup municipal Junts x Tona, contra l'acord sisè de la sessió del Ple del dia 8 de juliol de 2021
  00:01:50 Sense intervencions
3 Aprovació de la Modificació de Crèdit 11/2021
  00:08:59 Sense intervencions