Sessió plenària ordinària dijous 21 d'octubre de 2021

Durada: 01:53:05
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:03:56 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 30 de setembre de 2021
  00:03:58 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:05:38 1 Intervenció
4 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:07:45 1 Intervenció
5 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 15 de setembre de 2021 al 10 d'octubre de 2021
  00:07:52 Sense intervencions
6 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de setembre de 2021
  00:08:04 Sense intervencions
7 C) PRECS I PREGUNTES
  00:08:19 9 Intervencions
8 Aprovació de la urgència d'uns punts no inclosos a l'ordre del dia
  00:19:31 6 Intervencions
9 Aprovació de la Modificació de Crèdit 17/2021
  00:28:10 3 Intervencions
10 Modificació de les ordenances municipals per a l'exercici 2022
  00:31:18 31 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:53:05 Sense intervencions