Sessió plenària ordinària dijous 27 de gener de 2022

Durada: 01:15:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:01 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 30 de desembre de 2021
  00:01:15 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:01:42 Sense intervencions
4 Proposta d'acord de nomenament de Jutge de pau
  00:03:32 Sense intervencions
5 Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals núm. 4 i núm. 28
  00:05:41 Sense intervencions
6 Aprovació del conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d'Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d'Osona
  00:08:13 Sense intervencions
7 Aprovar els projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius de Tona 2021
  00:09:30 Sense intervencions
8 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés participatiu Reforma de la plaça Major
  00:19:23 Sense intervencions
9 Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost
  00:31:38 Sense intervencions
10 Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya
  00:46:53 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 21/2021
  00:56:46 Sense intervencions
13 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 22/2021
  00:57:34 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple d'uns Decrets d'Alcaldia de dates 29 de desembre de 2021 i 12 de gener de 2022
  00:58:12 Sense intervencions
15 Donar compte al Ple de les subvencions atorgades per altres administracions durant l'any 2021
  00:59:30 Sense intervencions
16 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 20 de desembre de 2021 a l'11 de gener de 2022
  01:07:20 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de desembre de 2021
  01:07:30 Sense intervencions
18 C) PRECS I PREGUNTES
  01:07:37 Sense intervencions