Sessió plenària ordinària dijous 24 de febrer de 2022

Durada: 00:20:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:01 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 27 de gener de 2022
  00:00:41 Sense intervencions
3 Presa de possessió de la regidora de Junts x Tona, Maria Àngels Font Serra
  00:00:59 3 Intervencions
4 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:03:12 1 Intervenció
5 Aprovació inicial de l'Auditoria Energètica - Pla d'Actuació de l'enllumenat públic de Tona redactat per TRENCHS ENGINYERIA I ARQUITECTURA SL.
  00:04:46 3 Intervencions
6 Donar compte al Ple de la corporació de l'informe de Morositat i del període Mig de Pagament de l'ajuntament de Tona, corresponent al quart trimestre de 2021
  00:07:04 Sense intervencions
7 Donar compte al Ple de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) de l'Escola d'Adults de Tona
  00:08:19 1 Intervenció
8 Donar compte al Ple de les subvencions sol·licitades i atorgades per altres administracions
  00:09:20 2 Intervencions
9 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 12 de gener de 2022 al 13 de febrer de 2022
  00:18:01 Sense intervencions
10 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de gener de 2022
  00:18:11 Sense intervencions
11 C) PRECS I PREGUNTES
  00:18:21 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:22:14 Sense intervencions