Sessió plenària ordinària dijous 28 d'abril de 2022

Durada: 00:20:49
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 31 de març de 2022
  00:00:59 2 Intervencions
3 Presa de possessió del regidor de ERC-AM, Marc Crous Carrilero
  00:03:38 1 Intervenció
4 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:04:56 Sense intervencions
5 Aprovació de l'increment previst en la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a l'any per a l'any 2022, del 2% de les retribucions del personal laboral i funcionari
  00:05:46 1 Intervenció
6 Modificar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament de Tona per l'any 2022
  00:07:20 1 Intervenció
7 Ratificar l'acord de regular les sol·licituds i concessions de comissions de serveis als membres de la Policia Local
  00:09:39 Sense intervencions
8 Moció per la implementació d'un servei de salut trans* itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central
  00:11:31 2 Intervencions
10 Donar compte al Ple de les subvencions sol·licitades i atorgades per altres administracions
  00:17:50 Sense intervencions
11 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 21 de març de 2022 al 10 d'abril de 2022
  00:20:37 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de març de 2022
  00:20:42 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  00:21:29 Sense intervencions