Sessió plenària ordinària dijous 26 de maig de 2022

Durada: 01:26:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:04 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 28 d'abril de 2022
  00:00:57 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:01:15 1 Intervenció
4 Aprovació de la modificació de crèdit 04/2022
  00:02:57 11 Intervencions
5 Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals núm. 15,22,23,31 i núm. 38
  00:27:13 6 Intervencions
6 Proposta d'acord de modificació de components de l'Equip d'Alcaldia , de representant a la Comissió de Delimitació Territorial i de representant de la Comissió Especial de Comptes
  00:35:13 Sense intervencions
7 Aprovació de la modificació del reglament de teletreball
  00:36:40 Sense intervencions
8 Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores dels Pressupostos Participatius de Tona 2022
  00:37:59 9 Intervencions
9 Designació de les festes locals de Tona, any 2023
  00:48:41 1 Intervenció
10 Pròrroga dels contractes dels serveis de manteniment dels espais públics enjardinats de Tona . Lot 1: Zona Esportiva i lot 2 : Poda i Jardineria del municipi
  00:49:35 2 Intervencions
11 Moció de suport als jutges de pau
  00:50:57 3 Intervencions
12 Donar compte al Ple de l'informe d'intervenció sobre l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Tona corresponent al primer trimestre de 2022
  00:58:35 1 Intervenció
13 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 02/2022
  01:00:01 2 Intervencions
14 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 03/2022
  01:00:38 2 Intervencions
15 Donar compte al Ple de les subvencions sol·licitades i atorgades per altres administracions
  01:02:21 3 Intervencions
16 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 11 d'abril de 2022 al 15 de maig de 2022
  01:08:02 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes d'abril de 2022
  01:08:12 Sense intervencions
18 C) PRECS I PREGUNTES
  01:08:20 Sense intervencions