Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovar l' acta de la sessió ordinària del Ple de data 1 d'abril i de les actes de les sessions extraordinàries de dates 1 d'abril i 29 d'abril
00:00:08
Aprovació definitiva del conveni entre l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, el Consell Comarcal de la Selva, l'Agència Catalana de l'Aigua i la societat Comercial Urbana Caldes, SL en la seva condició de promotor del Pla parcial de la riera, subsector A, sector SUDr1, que substitueix al conveni signat el 22 d'octubre de 2015.
00:02:38
Modificació de crèdit núm. 1/2019.
00:03:50
1  Aprovar l' acta de la sessió ordinària del Ple de data 1 d'abril i de les actes de les sessions extraordinàries de dates 1 d'abril i 29 d'abril
00:00:08   3 Intervencions
2  Aprovació definitiva del conveni entre l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, el Consell Comarcal de la Selva, l'Agència Catalana de l'Aigua i la societat Comercial Urbana Caldes, SL en la seva condició de promotor del Pla parcial de la riera, subsector A, sector SUDr1, que substitueix al conveni signat el 22 d'octubre de 2015.
00:02:38   Sense intervencions
3  Modificació de crèdit núm. 1/2019.
00:03:50   4 Intervencions
Inicio de la sesión  Inici
00:10:00   Sense intervencions
<