Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovar les festes locals del municipi per l'any 2020
00:00:43
Establir l'inici del règim de dedicació exclusiva de l'Alcaldia a partir de l'1 d'agost de 2019
00:01:42
Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació d'incorporació de personal eventual
00:02:43
Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació d'incorporació d'un tècnic d'Administració General, Grup A, Subgrup 1
00:13:56
Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació d'incorporació d'un/a auxiliar de biblioteca
00:48:15
Aprovar diverses modificacions substancials de la jornada de treball i complements salarials per determinats llocs de la brigada municipal de la corporació
01:02:59
Donar compte del Decret núm.222 de 29/05/2019 d'aprovació de la liquidació del Pressupost de la Corporació de l'exercici 2019
01:27:46
Ratificar l'acord de dissolució de l'associació d'ens locals "CILMA"
01:30:36
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovar les festes locals del municipi per l'any 2020
00:00:43   Sense intervencions
2  Establir l'inici del règim de dedicació exclusiva de l'Alcaldia a partir de l'1 d'agost de 2019
00:01:42   1 Intervenció
3  Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació d'incorporació de personal eventual
00:02:43   9 Intervencions
4  Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació d'incorporació d'un tècnic d'Administració General, Grup A, Subgrup 1
00:13:56   20 Intervencions
5  Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació d'incorporació d'un/a auxiliar de biblioteca
00:48:15   17 Intervencions
6  Aprovar diverses modificacions substancials de la jornada de treball i complements salarials per determinats llocs de la brigada municipal de la corporació
01:02:59   11 Intervencions
7  Donar compte del Decret núm.222 de 29/05/2019 d'aprovació de la liquidació del Pressupost de la Corporació de l'exercici 2019
01:27:46   4 Intervencions
8  Ratificar l'acord de dissolució de l'associació d'ens locals 'CILMA'
01:30:36   2 Intervencions
<