Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Sorteig membres de les meses per les properes eleccions generals del 10 de novembre de 2019
00:02:36
Aprovar el Compte General de la Corporació de l'exercici 2018
00:00:12
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
2  Aprovar el Compte General de la Corporació de l'exercici 2018
00:00:12   2 Intervencions
1  Sorteig membres de les meses per les properes eleccions generals del 10 de novembre de 2019
00:02:36   1 Intervenció
<