Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
00:00:05
Aprovació inicial pressupost de la corporació i de la plantilla de personal
00:07:43
Aprovació inicial modificació de crèdit núm.9/2019
02:49:30
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació de l'acta anterior.
00:00:05   8 Intervencions
2  Aprovació inicial pressupost de la corporació i de la plantilla de personal
00:07:43   40 Intervencions
3  Aprovació inicial modificació de crèdit núm.9/2019
02:49:30   2 Intervencions
<