Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació urgència convocatòria de Ple
00:00:22
Verificació del text refós de la modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva per modificació de l'art.43: Zona d''Indústria, clau a.13 de les NNUU pel que fa referència al percentatge d'ocupació de parcel.la (X201900201)
00:01:56
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   2 Intervencions
1  Aprovació urgència convocatòria de Ple
00:00:22   Sense intervencions
2  Verificació del text refós de la modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva per modificació de l'art.43: Zona d''Indústria, clau a.13 de les NNUU pel que fa referència al percentatge d'ocupació de parcel.la (X201900201)
00:01:56   1 Intervenció
<