Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Aprovació de les actes de les sessions anteriors
00:01:26
Modificació contracte recollida de residus i gestió deixalleria (X2020000080)
00:01:27
Aprovació compatibilitat empleada pública de la corporació (X2019000063)
00:30:12
Aprovació compatibilitat empleat públic de la corporació (X2019002115)
00:35:59
Modificació retribucions complementàries del tècnic d'arxiu (X2020000062)
00:44:18
Inici expedient d'aprovació cessió d'ús a precari i sense contraprestació del bé patrimonial anomenat Pistes de tennis de Residencial Park (X20200000100)
00:55:01
Aprovar la declaració com a zona afectada per una emergència de protecció civil (X20200000107)
00:55:18
Donar compte del Decret núm. 2020DECR00017 de data 17/01/2020, de creació de l'àrea de seguretat i via pública i de nomenaments
01:12:22
Donar compte del Decret núm. 2020DECR000006 de 10/01/2020, donant conformitat i sol.licitant autorització a la DGAL d'una pròrroga d'un any de la comissió de serveis de la Secretària de l' Ajuntament
01:40:40
Moció del Grup Municipal Tots Som Poble, relativa a sol.licitar una rebaixa de l'IBI, al col.lectiu de persones amb discapacitat reconeguda (X2020000091)
01:41:18
Moció presentada pel Grup municipal Tots Som Poble relativa a la rebaixa de les deixalles per a les persones amb discapacitat reconeguda (X2020000092)
01:42:26
Donar compte dels decrets i resolucions.
01:43:51
Precs i preguntes
02:20:34
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació de les actes de les sessions anteriors
00:01:26   Sense intervencions
2  Modificació contracte recollida de residus i gestió deixalleria (X2020000080)
00:01:27   18 Intervencions
3  Aprovació compatibilitat empleada pública de la corporació (X2019000063)
00:30:12   8 Intervencions
4  Aprovació compatibilitat empleat públic de la corporació (X2019002115)
00:35:59   9 Intervencions
5  Modificació retribucions complementàries del tècnic d'arxiu (X2020000062)
00:44:18   16 Intervencions
6  Inici expedient d'aprovació cessió d'ús a precari i sense contraprestació del bé patrimonial anomenat Pistes de tennis de Residencial Park (X20200000100)
00:55:01   1 Intervenció
7  Aprovar la declaració com a zona afectada per una emergència de protecció civil (X20200000107)
00:55:18   10 Intervencions
8  Donar compte del Decret núm. 2020DECR00017 de data 17/01/2020, de creació de l'àrea de seguretat i via pública i de nomenaments
01:12:22   22 Intervencions
9  Donar compte del Decret núm. 2020DECR000006 de 10/01/2020, donant conformitat i sol.licitant autorització a la DGAL d'una pròrroga d'un any de la comissió de serveis de la Secretària de l' Ajuntament
01:40:40   3 Intervencions
10  Moció del Grup Municipal Tots Som Poble, relativa a sol.licitar una rebaixa de l'IBI, al col.lectiu de persones amb discapacitat reconeguda (X2020000091)
01:41:18   2 Intervencions
11  Moció presentada pel Grup municipal Tots Som Poble relativa a la rebaixa de les deixalles per a les persones amb discapacitat reconeguda (X2020000092)
01:42:26   4 Intervencions
12  Donar compte dels decrets i resolucions.
01:43:51   15 Intervencions
13  Precs i preguntes
02:20:34   19 Intervencions
<