Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
00:00:03
Aprovació definitiva cessió a precari pistes de tenis MRP (X2020000100)
00:00:46
Delegació de la recaptació en voluntària i executiva de la taxa d'escombraries de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva en favor del Consell Comarcal de la Selva (X20200001513)
00:01:39
Modificació de plantilla per la creació d'una plaça de Tècnic d'Administració General de Serveis Econòmics i amortització de la plaça de coordinador/a de l'escola d'adults (X2020001513)
00:06:20
Aprovació inicial del Reglament del Servei Municipal d'abastament d'aigua potable del terme municipal de maçanet de la Selva (X2020001359)
00:13:43
Adhesió a l'Associació de municipis i entitats per l'aigua pública (AMAP) (X2020001437)
00:15:34
Nomenament dels vocals representants de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal (CEM) i petició de designació dels altres vocals representants de pares, administració, professors i consell escolar (X20200001509)
00:18:22
Aprovar adhesió a l'Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (X20200001277)
00:19:52
Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura (X2020001512)
00:21:07
Donar compte dels decrets i resolucions.
00:35:02
Precs i preguntes
00:45:09
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior.
00:00:03   1 Intervenció
2  Aprovació definitiva cessió a precari pistes de tenis MRP (X2020000100)
00:00:46   Sense intervencions
3  Delegació de la recaptació en voluntària i executiva de la taxa d'escombraries de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva en favor del Consell Comarcal de la Selva (X20200001513)
00:01:39   4 Intervencions
4  Modificació de plantilla per la creació d'una plaça de Tècnic d'Administració General de Serveis Econòmics i amortització de la plaça de coordinador/a de l'escola d'adults (X2020001513)
00:06:20   4 Intervencions
5  Aprovació inicial del Reglament del Servei Municipal d'abastament d'aigua potable del terme municipal de maçanet de la Selva (X2020001359)
00:13:43   2 Intervencions
6  Adhesió a l'Associació de municipis i entitats per l'aigua pública (AMAP) (X2020001437)
00:15:34   2 Intervencions
7  Nomenament dels vocals representants de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal (CEM) i petició de designació dels altres vocals representants de pares, administració, professors i consell escolar (X20200001509)
00:18:22   1 Intervenció
8  Aprovar adhesió a l'Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (X20200001277)
00:19:52   1 Intervenció
9  Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura (X2020001512)
00:21:07   10 Intervencions
10  Donar compte dels decrets i resolucions.
00:35:02   7 Intervencions
11  Precs i preguntes
00:45:09   5 Intervencions
<