Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
Aprovació de l'acta anterior.
Resolució de les al.legacions presentades i aprovació definitiva de la memòria d'establiment i implantació del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi de Maçanet de la Selva (X2020001329)
Resolució de les al.legacions presentades i aprovació definitiva de la memòria d'establiment i implantació del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi de Maçanet de la Selva (X2020001329)
Aprovació inicial modificació de crèdit núm.11/2020 (X2020002245)
Aprovació inicial modificació de crèdit núm.11/2020 (X2020002245)
Aprovació modificació plantilla del personal al servei de l'Ajuntament en el sentit de crear en la plantilla de funcionaris diverses places i declarar l'extinció de les equivalents en la plantilla de laborals (X2020002141)
Aprovació modificació plantilla del personal al servei de l'Ajuntament en el sentit de crear en la plantilla de funcionaris diverses places i declarar l'extinció de les equivalents en la plantilla de laborals (X2020002141)
<