Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació acta sessió anterior
Aprovació acta sessió anterior
Aprovació inicial modificació de crèdit núm.12/2020
Aprovació inicial modificació de crèdit núm.12/2020
Aprovar bases reguladores prestacions socials de caràcter econòmic (X2020002469)
Aprovar bases reguladores prestacions socials de caràcter econòmic (X2020002469)
Aprovar bases reguladores ajuts COVID19 (2a onada) (X2020002468)
Aprovar bases reguladores ajuts COVID19 (2a onada) (X2020002468)
<