Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
Aprovació de l'acta anterior.
Aprovar la Instrucció del règim de sessions plenàries amb caràcter íntegrament telemàtic (X2020002650)
Aprovar la Instrucció del règim de sessions plenàries amb caràcter íntegrament telemàtic (X2020002650)
Aprovar l'adhesió del municipi de Maçanet de la Selva com a membre de ple dret de l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (X2020002647)
Aprovar l'adhesió del municipi de Maçanet de la Selva com a membre de ple dret de l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (X2020002647)
Aprovació Compte General exercici 2019 (X2020001241)
Aprovació Compte General exercici 2019 (X2020001241)
Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2020DECR000772, de data 22 de novembre de 2020, en el que s'ordena la tramitació de l'expedient a la DGAL per tal que ho trameti a la Comissió Jurídica Assessora i es suspèn el termini de resolució (X2020001329)
Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2020DECR000772, de data 22 de novembre de 2020, en el que s'ordena la tramitació de l'expedient a la DGAL per tal que ho trameti a la Comissió Jurídica Assessora i es suspèn el termini de resolució (X2020001329)
Moció presentada per l'equip de govern de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "bé essencial" (X2020002649)
Moció presentada per l'equip de govern de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "bé essencial" (X2020002649)
Donar compte dels decrets i resolucions
Donar compte dels decrets i resolucions
Precs i preguntes
Precs i preguntes
<