Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
Aprovació de l'acta anterior.
Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació i plantilla de personal exercici 2021 (X2020002911)
Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació i plantilla de personal exercici 2021 (X2020002911)
<