Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta extraordinària de Ple de data 8 de gener de 2021 i de l'acta de la sessió extraordinària urgent de Ple de data 20 de gener de 2021.
Aprovació de l'acta extraordinària de Ple de data 8 de gener de 2021 i de l'acta de la sessió extraordinària urgent de Ple de data 20 de gener de 2021.
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per canvi del redactat de l'article 53 de les NNUU relatiu a l'ampliació de les explotacions ramaderes de boví, juntament amb l'Estudi ambiental estratègic. (X2019000218)
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per canvi del redactat de l'article 53 de les NNUU relatiu a l'ampliació de les explotacions ramaderes de boví, juntament amb l'Estudi ambiental estratègic. (X2019000218)
Modificació dels horaris de celebració de les sessions de Ple i determinació dels horaris de les comissió informatives de Ple (X2021000193)
Modificació dels horaris de celebració de les sessions de Ple i determinació dels horaris de les comissió informatives de Ple (X2021000193)
Modificació de la retribució de dedicació del personal eventual de la corporació (X2019001186)
Modificació de la retribució de dedicació del personal eventual de la corporació (X2019001186)
Aprovació inicial del Pla Local de Joventut (X2020002781)
Aprovació inicial del Pla Local de Joventut (X2020002781)
Declaració de la Pista Jardí de Maçanet de la Selva com a Bé Cultural d'interès Local (BCIL) (X20210002358)
Declaració de la Pista Jardí de Maçanet de la Selva com a Bé Cultural d'interès Local (BCIL) (X20210002358)
Aprovació Manual d'identitat corporativa de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva (X2021000206)
Aprovació Manual d'identitat corporativa de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva (X2021000206)
Adhesió de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva al Consorci de les vies verdes (X2021000158)
Adhesió de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva al Consorci de les vies verdes (X2021000158)
Prendre coneixement de la successió del contractista en el contracte administratiu subscrit amb SOREA (X2021000153)
Prendre coneixement de la successió del contractista en el contracte administratiu subscrit amb SOREA (X2021000153)
Informacions de Presidència
Informacions de Presidència
Donar compte dels decrets i resolucions
Donar compte dels decrets i resolucions
Precs i preguntes
Precs i preguntes
<