Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
Aprovació de l'acta anterior.
Declaració de caducitat de l'expedient d'implantació i establiment del servei d'abastament d'aigua potable del terme municipal de Maçanet de la Selva amb exclusió del polígon Puigtió (X20200001329)
Declaració de caducitat de l'expedient d'implantació i establiment del servei d'abastament d'aigua potable del terme municipal de Maçanet de la Selva amb exclusió del polígon Puigtió (X20200001329)
Incoació de l'expedient d'implantació i establiment del servei municipal d'aigua potable del terme municipal de Maçanet de la Selva, amb exclusió del polígon Puigtió i creació de la comissió d'estudi (X2021000418)
Incoació de l'expedient d'implantació i establiment del servei municipal d'aigua potable del terme municipal de Maçanet de la Selva, amb exclusió del polígon Puigtió i creació de la comissió d'estudi (X2021000418)
<