Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
Aprovació inicial modificació de crèdit núm.6/2021 (X2021000566)
Aprovació inicial de la memòria d'establiment del règim jurídic, econòmic i administratiu del servei d'abastament d'aigua potable a tot el terme municipal de Maçanet de la Selva, a excepció del polígon Puigtió, així com la municipalització del servei de l'aigua a la urbanització Maçanet Residencial Park (X2021000418)
<