Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
00:00:17
Rectificació de saldos exercicis tancats IBI, IAE, IVTM I IIVTNU
00:02:01
Declaració de prescripció de drets i rectificació de saldos taxa d'escombraries
00:08:09
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 18/2021 de suplement de
00:15:00
Rectificació per l'existència d'una errada material de fet de l'acord de Ple de 24 de
00:46:11
Moció presentada pel grup SOM MAÇANET JxCAT-JUNTS, pel reconeixement públic
00:47:53
Donar compte dels decrets i resolucions del 2021DECR000992 al 2021DECR001266
01:12:34
Propostes urgents
01:36:45
Precs i preguntes
01:36:47
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior.
00:00:17   1 Intervenció
2  Rectificació de saldos exercicis tancats IBI, IAE, IVTM I IIVTNU
00:02:01   9 Intervencions
3  Declaració de prescripció de drets i rectificació de saldos taxa d'escombraries
00:08:09   5 Intervencions
4  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 18/2021 de suplement de
00:15:00   21 Intervencions
5  Rectificació per l'existència d'una errada material de fet de l'acord de Ple de 24 de
00:46:11   1 Intervenció
6  Moció presentada pel grup SOM MAÇANET JxCAT-JUNTS, pel reconeixement públic
00:47:53   19 Intervencions
7  Donar compte dels decrets i resolucions del 2021DECR000992 al 2021DECR001266
01:12:34   7 Intervencions
8  Propostes urgents
01:36:45   Sense intervencions
9  Precs i preguntes
01:36:47   17 Intervencions
<