Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior
Derogació i aprovació provisional de taxes i noves ordenances fiscals 2022
00:11:22
Delegació de competència del Ple a la Junta de Govern Local per l'adjudicació del contracte de serveis de comunicacions de l'Ajuntament
00:45:53
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   3 Intervencions
2  Derogació i aprovació provisional de taxes i noves ordenances fiscals 2022
00:11:22   18 Intervencions
3  Delegació de competència del Ple a la Junta de Govern Local per l'adjudicació del contracte de serveis de comunicacions de l'Ajuntament
00:45:53   1 Intervenció
<