Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior
00:00:06
Aprovació provisional de la "Modificació puntual del PGOU per canvi del redactat dels
00:01:02
Verificació del text refós de la "Modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de
00:25:05
Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2022-2024
00:28:21
Pròrroga del contracte administratiu de gestió de serveis públics, en la modalitat de
00:51:20
Aprovació de la modificació de la plantilla i la RLT per la creació d'una plaça de sergent
01:06:42
Aprovació d'un nou acord/conveni dels empleats públics de l'Ajuntament de Maçanet
01:15:04
Donar compte del nomenament interí per màxima urgència d'una educadora a la Llar
01:32:25
Donar compte de la contractació d'una educadora de la Llar d'infants com a rellevista
01:32:35
Donar compte de la sentència 184/2021, de data 12 d'agost de 2021, del Jutjat
01:32:37
Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2021DECR001696 de 15/12/2021
01:39:21
Precs i preguntes
02:17:55
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior
00:00:06   1 Intervenció
2  Aprovació provisional de la 'Modificació puntual del PGOU per canvi del redactat dels
00:01:02   10 Intervencions
3  Verificació del text refós de la 'Modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de
00:25:05   2 Intervencions
4  Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2022-2024
00:28:21   12 Intervencions
5  Pròrroga del contracte administratiu de gestió de serveis públics, en la modalitat de
00:51:20   8 Intervencions
6  Aprovació de la modificació de la plantilla i la RLT per la creació d'una plaça de sergent
01:06:42   4 Intervencions
7  Aprovació d'un nou acord/conveni dels empleats públics de l'Ajuntament de Maçanet
01:15:04   9 Intervencions
8  Donar compte del nomenament interí per màxima urgència d'una educadora a la Llar
01:32:25   Sense intervencions
9  Donar compte de la contractació d'una educadora de la Llar d'infants com a rellevista
01:32:35   Sense intervencions
10  Donar compte de la sentència 184/2021, de data 12 d'agost de 2021, del Jutjat
01:32:37   3 Intervencions
11  Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2021DECR001696 de 15/12/2021
01:39:21   10 Intervencions
12  Precs i preguntes
02:17:55   15 Intervencions
<