Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
00:00:30
Aprovació de la delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva en matèria
00:00:44
Concessió de la medalla de la Vila 2022
00:02:46
Aprovació inicial de l'Ordenança de venda no sedentària dels mercats de marxants de
00:05:27
Modificació de la plantilla i de la Relació de llocs de treball per a la creació d'una plaça
00:08:01
Aprovació provisional de l'Ordenança general tributària i altres
00:10:49
Moció presentada pel grup SOM MAÇANET JxCAT-JUNTS per donar suport a les
00:19:15
Moció en defensa pel manteniment de la distribució dels parcs de bombers de les
00:28:00
Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general de
00:30:02
Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2022DECR000127 de 02/02/2022
00:32:57
Precs i preguntes
00:33:49
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior.
00:00:30   1 Intervenció
2  Aprovació de la delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva en matèria
00:00:44   2 Intervencions
3  Concessió de la medalla de la Vila 2022
00:02:46   3 Intervencions
4  Aprovació inicial de l'Ordenança de venda no sedentària dels mercats de marxants de
00:05:27   2 Intervencions
5  Modificació de la plantilla i de la Relació de llocs de treball per a la creació d'una plaça
00:08:01   3 Intervencions
6  Aprovació provisional de l'Ordenança general tributària i altres
00:10:49   5 Intervencions
7  Moció presentada pel grup SOM MAÇANET JxCAT-JUNTS per donar suport a les
00:19:15   3 Intervencions
8  Moció en defensa pel manteniment de la distribució dels parcs de bombers de les
00:28:00   Sense intervencions
9  Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general de
00:30:02   2 Intervencions
10  Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2022DECR000127 de 02/02/2022
00:32:57   1 Intervenció
11  Precs i preguntes
00:33:49   6 Intervencions
<